June 2nd, 2016

Нові подільські типи у фотографіях Міхала Грейма


Проскурівський повіт
Раніше не опубліковані фотографії подолян у світлинах Міхала Грейма. Погляд на сто років тому.
Collapse )